สาระน่ารู้
Category
งานติดตั้ง
Date : 20 Aug 2021
เครื่องชั่งรถบบรรทุก
Detail :

เครื่องชั่ง 3x8 เมตร 50 ตัน แบบลอยพื้นเหล็ก สะดวกกับการติดตั้ง