เครื่องชั่งสมุทรสาคร,สมุทรสาครเครื่องชั่ง,สามพราน,นครปฐม,ราชบุรี ไทยเทคเครื่องชั่ง
Date : 05 Feb 2020